Laatste nieuws

Weekbrief Canadas Weekbrief Peppels Opbrengst veiling Facebook Prijs! IKC Boxmeer
  School Nieuws Team Kinderen Informatie Foto's Contact
 

Welkom op de site van onze Jenaplanscholen
de Peppels en de Canadas

'Voor elk talent onderwijs op maat'
 Een school die veel waarde hecht aan samenwerking in een prettige sfeer, orde en regelmaat, waarden en normen en het onderwijs flexibel inricht, zodat uit alle kinderen gehaald kan worden wat erin zit!

Naast de zo belangrijke basisvaardigheden taal en rekenen schenken we ook graag voldoende aandacht aan andere activiteiten die men van een basisschool mag verwachten. Hierbij neemt wereldoriëntatie een centrale plek in. U leest er hier meer over in de schoolgids.

Algemene informatie, bijvoorbeeld over schooltijden en vakanties, vindt u op deze pagina. 

Wij hopen dat u een indruk krijgt van wat wij te bieden hebben en ontvangen u graag op school om de praktijk van dichtbij te ervaren. Maakt u hiervoor gerust een afspraak.

Onze school krijgt zeer goede beoordelingen van de onderwijsinspectie.
 

Engels in de onderbouw. Wilt u weten waarom?
Klik hier

 
 In 2014 bezocht Sander Dekker onze school.

BOXMEER - Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs (VVD) heeft vandaag een bezoek gebracht aan Jenaplanschool De Peppels in Boxmeer. Dekker liet zich er informeren over de integrale aanpak begaafdheid binnen het passend onderwijs, zoals deze wordt gehanteerd op De Peppels en collega-Jenaplanschool De Canadas in Boxmeer.
 

2014-03-bezoek-sander-dekker-de-peppels

Sander Dekker krijgt van leerlingen van De Peppels in Boxmeer tekst en uitleg over de extra opdrachten die zij krijgen om hen extra te stimuleren. (foto: Ingrid Driessen)


"Het was een leerzaam bezoek", stelt de 38-jarige Dekker, die zelf ook Jenaplanonderwijs heeft genoten in zijn lagere schooltijd. "Ook toen werden we in groepjes opgedeeld. Het is leuk om te zien dat dit nu verder is ontwikkeld en dat die aanpak werkt. Dat is zeker niet overal zo", weet Dekker, die 'gemiddeld twee à drie scholen in de week bezoekt'.

Geïnteresseerd
In het Land van Cuijk zijn verschillende mogelijkheden voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, zoals de plusklas of Leonardo Onderwijs.
De integrale aanpak op de Jenaplanscholen De Peppels en De Canadas hebben echter de interesse gewekt van Dekker, die zich samen met enkele beleidsmedewerkers van het Ministerie van Onderwijs en wethouder Willy Hendriks-van Haren door leraren, leerlingen en schooldirecteur Peter van Dijk liet informeren over de manier van onderwijs zoals deze wordt uitgevoerd op beide Boxmeerse scholen. Bij een integrale aanpak ontvangen kinderen op elk moment, in elke bouw het onderwijs dat bij hen past. "Wij zijn zeer vereerd dat de staatsecretaris de moeite heeft genomen om kennis te nemen van de integrale aanpak van het onderwijs aan excellente kinderen", aldus Van Dijk.

Meer over het bezoek van Sander Dekker aan Boxmeer in nieuwsblad De Maas Driehoek van dinsdag 14 januari.

  


 

Kinderen  Peppels slimste rekenaars van Nederland!
 

De Cijferstrijd-jury heeft de twee hoofdwinnaars van Cijferstrijd 2013 geselecteerd. De rekenopdrachten waren best pittig dit jaar en er schuilden de nodige addertjes onder het gras. De Beste rekenaar heeft deze pittige rekenopdrachten goed uitgevoerd! De ingestuurde foto's waren zo leuk en zo creatief, de keuze was moeilijk want wat hebben de scholen er veel werk ingestoken en wat zijn ze creatief geweest!
 

De Beste rekenaar van Cijferstrijd 2013 is PC Jenaplanbasisschool de Peppels uit Boxmeer!